فست فود عرفان

10%

مدیریت: حسن عرفانی


تلفن: 0133785710

آدرس: تهران، میدان شهدا، خ پیروزی، خ شکوفه، روبه روی پارک شکوفه، پلاک 225

دارای منوی با قیمت کاملاً مناسب