استخر و سونـا آریــان

30%

مدیریت: اکرم بیگدلی


تلفن: 02166565020

آدرس: تهران، میدان توحید، چمران شمال، بعد از تقاطع باقرخان شرقی، مجموعه ورزشی آریــان

دارنده کارت می تواند تا 4 نفر همراه داشته باشد.
صبح ها بانوان، عصرو شب آقایان