تالار پذیرایی یاد یاران

10%

مدیریت: محسن وزیری نیا


تلفن: 02155425219

آدرس: تهران، بزرگراه نواب صفوی، خ محبوب مجاز شرقی، خ خوشیاران جنوبی، مجموعه فرهنگی یاد یاران