استخر و سونا یاد یاران(2قلو)

25%

مدیریت: محسن وزیری نیا


تلفن: 13-02155425210

آدرس: تهران، بزرگراه نواب صفوی، خ محبوب مجاز شرقی، خ خوشیاران جنوبی، مجموعه فرهنگی ورزشی یاد یاران