استخر و سونای بـهـار

20%

مدیریت: مهدی شکری سروینه باغی


تلفن: 02177480898

آدرس: تهران، خ پیروزی، بین خ پنجم و ششم نیرو هوایی، روبه روی بانک سپه، پلاک 29

دارنده کارت می تواند تا 3 نفر همراه داشته باشد.