استخر دانشگاه شهید رجائی

40%

مدیریت: علی مـرآتی


تلفن: 02122970034

آدرس: تهران، اتوبان امام علی(ع) شمال، خروجی شهید جعفریان، لویزان، خ شهید شعبانلو، دانشگاه شهید رجایی (استخر)

صاحب کارت می تواند در این مجموعه تا 2 نفر همراه داشته باشد.