فست فود هـام هـام

15%

مدیریت: محسن تاج آبادی فراهانی


تلفن: 02133464676

آدرس: تهران، مشیریه، سی متری صالحی، پایین تر از میدان آقانور، بین کوچه سوم و چهارم شرقی، پ 519